Historie

.

Villa de Proosdij kent een fascinerende geschiedenis die begint rond het begin van onze jaartelling.

In het jaar 52 v. Chr. werd Ambiorix door Julius Caesar verslagen. Dit was de laatste slag in de Gallische oorlogen. Limburg is vanaf dat moment een provincie van Rome. De Romanisering begint. Van Keulen naar Boulogne sur mer wordt een weg aangelegd: De via Belgica. Rond 50 n. Chr. onstaat onder aan de Klimmenderberg, op een veilige afstand van de via Belgica een versterkt huis. Het huis groeit uit tot een van de grootste Romeinse Villa's van Europa en wordt ruim 300 jaar bewoont. Het complex heeft een zuilengalerij van wel 200 meter lang en een eigen badhuis. Landgoed de Proosdij maakt onderdeel uit van het uitgebreide terrein van de Romeins Villa.

Na de val van het Romeinse rijk breekt een woelige periode aan. De villa vervalt en de stenen worden gebruikt voor versterkte gebouwen in de omgeving. In het jaar 939 sterft Giselbert van Lotharingen op 55 jarige leeftijd bij de slag om Andernach. Zijn 25 jarige weduwe Gerberga hertogin van Saksen erft 1 van deze versterkte gebouwen: Een jachtslot en bijbehorende jachtgronden op de Proosdij. Gerberga wordt een van de machtigste vrouwen van Europa. Als dochter van Otto van Saksen en weduwe van het Lotharingse rijk (Lorraine) is ze een aantrekkelijke Partij voor de West-Franse koning, Lodewijk van Overzee, haar 2e man.

Ook Lodewijk sterft en als regentes van Frankrijk heerst ze tot haar zoon meerderjarig is. Gerberga trekt zich terug in het klooster bij Reims, waar ze abdes wordt. Haar jachtslot in Klimmen vermaakt ze aan het klooster. De schenkingsakte uit 968 na Chr. is de eerste schriftelijke vermelding van het dorp Klimmen en van wijnbouw in Nederland.

Het klooster laat een kerkelijke rentmeester (een proost) het eigendom in Klimmen beheren. Het landgoed van de Proost heet in de volksmond al snel 'De Proosdij'. Rond 1650 komt de Familie Habets in Klimmen wonen. Als aan het einde van de 19e eeuw de Romeinse villa aan de Klimmenderberg weer wordt ontdekt slaat Burgemeester Schoenmaekers van Klimmen zijn slag. Hij koopt het landgoed dat grenst aan de opgravingen, de Proosdij, van zijn zus, de weduwe Anna-Maria Habets.

Hij laat een nieuwe villa bouwen, uiteraard in classicistische stijl en kan vanuit het huis uitkijken op de opgravingen van 1893 die geleid worden door Jos Habets. Na ruim 100 jaar koopt de familie Habets in 2006 de Proosdij weer terug. Na een grootscheepse restauratie van de gebouwen is nu het landgoed aan de beurt om in ere hersteld te worden. De Proosdij wordt door het project Hortus weer onderdeel van Romeins Limburg.

© Villa de Proosdij 2018  |  Disclaimer  |  Colofon